มังกรฟ้าช่วยเหลือสังคม

กิจกรรมมังกรฟ้า ยิ่งซื้อ ยิ่งให้ มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุน หลายๆภาคส่วน ทั่วประเทศ ทุกๆใบจากการสั่งซื้อสลากกับทางมังกรฟ้าของท่าน มีส่วนร่วมบริจาค 1 บาท เพื่อแบ่งปันความสุขให้กระจายออกไป ทางมังกรฟ้าได้เล็งเห็นและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มที่ก่อตั้งบริษัท และเราจะทำต่อไป

แบ่งปันสังคม แจกข้าวของ น้ำมัน และสิ่งของเครื่องใช้ให้กับคนพิการและผู้ยากไร้บริเวณ อำเภอบางใหญ่และอำเภอไทรน้อย

มังกรฟ้า แบ่งปันสังคม ได้รับโอกาสไปช่วยเหลือและสนับสนุน ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1 จ.นครนายก

แบ่งปันสังคม ที่ วัดสระแก้ว มังกรฟ้าเลี้ยงอาหารและขนมให้กับเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส กว่า 1,000 คน

มังกรฟ้า แบ่งปันสังคม ครั้งนี้เราได้โอกาสดีๆไปช่วยเหลือและสนับสนุน โรงเรียนอภัยดำรงธรรม อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

มังกรฟ้า แบ่งปันสังคม ยิ่งซื้อยิ่งให้ ครั้งนี้เราได้โอกาสไปช่วยเหลือและสนับสนุน ทีมงานแต่งหน้าศพ โดยทีมงานจะไปมอบให้น้องๆ ที่ อุตรดิตถ์ ต่อไป

มังกรฟ้า ยิ่งซื้อ ยิ่งให้ ครั้งนี้เราได้ไปบริจาคเลี้ยงอาหาร ที่ “ตรอกสาเก”

กิจกรรม Big Surprise มังกรฟ้า ครบรอบ 1 ปี จับแจกรางวัลแก่ลูกค้า มูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

ทีมงานมังกรฟ้า ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะครับ